Προφορική ιστορία

Στόχος της προφορικής ιστορίας είναι να μελετήσει το παρελθόν μέσα από προσωπικές αφηγήσεις ή μαρτυρίες. Οι συνεντεύξεις και η καταγραφή των προσωπικών βιωμάτων αποτελούν το κύριο αντικείμενο της.

Η προφορική ιστορία επικεντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, τη διατήρηση και ερμηνεία ιστοριών και μαρτυριών. Σκοπός της προφορικής ιστορίας είναι να συλλέξουμε διάφορα είδη τεκμηρίων ώστε κατανοώντας τα και αξιολογώντας τα να συνθέσουμε μια αξιόπιστη αναφορά.

Αρκετά συχνά οι γραπτές πηγές (εφημερίδες, βιογραφίες, εκθέσεις απογραφής πληθυσμού κ.ά) μπορεί να είναι το ίδιο προκατειλημμένες όσο και οι προσωπικές αναμνήσεις. Η άντληση πληροφοριών από το προφορικό υλικό αποτελεί την εφαρμογή της προφορικής ιστορίας στην πράξη.